ขั้นตอนการอัพเกรด Firmware

ดาวน์โหลด Firmware

รุ่น Firmware Version ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
Q10 Pro
(Android 5.0 อัพเป็น Android 7.0)
HMD-2.0.4 2017-07-05.191425 720M
Q10 Pro
(สำหรับ Android 7.0 เท่านั้น)
HMD-2.1.4 2018-12-24.14510 634M
Q5 Pro
(Android 5.0 อัพเป็น Android 7.0)
HMD-2.0.4 2017-07-07.142542 720M
Q5 Pro
(สำหรับ Android 7.0 เท่านั้น)
HMD-2.1.4 2018-12-24.15222 634M
H8 Plus HMD-1.1.7 2017-03-15.193212 679M
H8 Lite HMD-1.1.7 2017-03-15.183641 679M
A5 HMD-2.0.8 2019-01-09.095816 711M
H1 HMD-1.1.2 2017-06-12.133351 754M
Q30 HMD-2.1.1 2018-12-25.18545 630M
H8 HMD-1.1.7 2017-03-24.175902 679M
H8 Pro HMD-2019-10-01 700M
H9 HMD-2019-07-04 675M

ดาวน์โหลด App (ใช้ได้กับ Himedia ทุกรุ่น)